Anasayfa / Sağlık Haberleri / Türkiye’nin ilk Otizm Federasyonu Kuruldu

Türkiye’nin ilk Otizm Federasyonu KurulduOtizm spektrum bozukluğu ya da yaygın gelişimsel bozukluk, doğuştan gelen veya yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan, yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşimde, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranışlar, zaman zaman uyum problemleri ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık ve nörolojik bir gelişimsel bozukluk»olarak tanımlanıyor.

Otizm Federasyonu

Her yıl nisan ayında, Dünya Otizm Farkındalık Ayı kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Günümüzde dünyaya gelen her 88 çocuktan Tinin otizmli olduğu belirtiliyor. Bu istatistik ülke nüfusuna oranlandığında Türkiyede 863 bin otizmli birey olduğu tahmin ediliyor. Bunlardan 285 bin kadarının 0-18 yaş aralığında olduğu, ilk ve ortaöğretim çağında ise 230 bin otizmli çocuk bulunduğu öngörülüyor.

Otizm Dernekleri Federasyonu Türkiye’deki otizmli bireylerin eğitim, sağlık, meslek edinme, istihdam, barınma, bakım ve sosyal hakları gibi anayasal haklarının güvence altına alınması, ekonomik, sosyal, akademik, kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması ve eksikliklerin düzenlenmesi amacıyla 17 Şubat 2014’te İstanbulda kuruldu. Federasyon, otizmle ilgili toplumsal bilinçlendirme ve yapılandırma çalışmalarında lobi ve iletişim faaliyetleri de gerçekleştirecek. (http://www.odfed.org, https://www.facebook.com/odfed)

Federasyonu kuran ve ağırlıklı olarak otizmden birincil derecede etkilenen aile bireylerinden oluşan 22 sivil toplum örgütü, yaklaşık 7 yıldır Otizm Platformu çatısı altında otizmli bireylere ve ailelerine destek vermenin yanı sıra toplumsal bilinçlendirmeyi arttırmak için de çalışıyorlardı. Otizm Platformu yetkilileri, “Türkiyede Otizmin Anayasası” olarak nitelendirdikleri Otizm Eylem Planının devlet politikası haline gelebilmesi ve karar almada etkili olabilmek için Otizm Dernekleri Federasyonunu kurduklarını açıkladı. Mevcut yasalardan ve uluslararası sözleşmelerden doğan haklara ilişkin çalışmalar yürüteceklerini belirten yetkililer, federasyon yapılanmasıyla hukuki süreçler ağırlıklı olmak üzere özellikle ayrımcılık ve hak mağduriyeti gibi sorunlar yaşayan otizmli çocuklara ve ailelerine destek olmayı hedefliyor.

Otizm Eylem Planı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile Otizm Platformuna üye sivil toplum kuruluşlarıyla 2 Nisan 2013’te taslak olarak hazırlanmıştı. Otizm tanısı konulmuş bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarım karşılamak, yaşam kalitelerini artırmak ve ailelerine destek vermek amacıyla çeşitli kararların alındığı taslak plana göre, toplumun tüm kesimlerinin otizm konusunda farkındalık düzeyinin artırılması ve kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi sağlanacak. Plan otizmli bireylerin eğitimine, istihdamına, çalışma hayatına, sosyal güvenliğine ilişkin belirlenen hedefleri içeriyor. Taslakta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere Milli Eğitim, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor bakanlıkları ile YÖK tarafından yürütülecek çalışmalar yer alıyor.
Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.