Anasayfa / Sağlık Haberleri / SGK’lıya özel sağlık hizmeti fırsatı!

SGK’lıya özel sağlık hizmeti fırsatı!Şemsiye Dergisinden Şerife Kaya’nın özel sağlık hizmeti hakkındaki makalesini paylaşıyoruz.

SGK’lı olup özel hastanede tedavi görmek isteyenler, eğer tamamlayıcı sağlık poliçesine sahipse bu hastanelerin ilave ücretlerini dert etmiyor. Sigorta şirketi, hastanın cebinden çıkacak ek ücreti ödeyerek, sigortalısının kurumdan borçsuz ayrılmasına olanak tanıyor.

SİGORTA şirketleri özel sağlık sigortasının dışında, özel hastanelerde geçerli olan tamamlayıcı sağlık ürünü sunarak hem vatandaşların sağlığını hem de refahını düşünüyor. Sosyal güvencesi olan ama özel hastanede tedavi görmek iste-yenler için hazırlanan tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS), Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) karşılamadığı ücreti de ödeyerek, hastanın sağlık kuruntundan borçsuz ayrılmasına olanak tanıyor.

ozel-saglik-hizmetleri

TSS, özel hastanelerde SGK için istenen ek ödemeye son veriyor. Özel hastanelerde SGK güvencenizi kullandığınızda ödemeniz gereken fark ücretleri tamamlayıcı sağlık sigortası ile karşılanıyor. TSS’nin sağlık için ödeyeceği hizmeti karşılayabilmesi için sigortalının poliçede adı geçen sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu özel hastanelere müracaat etmesi gerekiyor.

TSS’yi uygulayan ülkelerin başında ABD geliyor

Kişilerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti almasını sağlayan TSS sistemini uygulayan ülkelerin başında ABD, Hollanda ve Almanya gibi ülkeler geliyor. Avrupa’daki özel sağlık sigortalarının çoğu TSS şeklinde sunuluyor ve kamu sağlık sigortası tarafından karşılanmayan ya da kısmen karşılanan hizmetleri kapsıyor.

Türkiye’de de SGK tarafından kapsam altında olan kişiler TSS avantajlarından yararlanabiliyor. Tamamlayıcı sağlık sigortasına SGK’ya prim ödeyen herkes sahip olabiliyor.

Özel hastaneler, sundukları hizmetler için SGK’nın ödediğine ilave bir ücret talep ediyorlar. TSS, cepten ödenen bu ilave ücreti, özel oda, refakatçi giderleri ve SGK’mn karşılamadığı tıbbi malzemeleri karşılıyor.

Tamamlayıcı sağlık poliçeleri bir yıllık düzenleniyor ve her sigortalı için ayrı prim ödenmesi ve ayrı poliçe satın alın ması gerekiyor. Diş tedavileri, ilaç masrafları poliçede teminatı kapsamında bulunmuyor. İlaç teminatı zaten SGK tarafından karşılandığı için kapsam dışında bırakılıyor.

12 TL’lik katılım payı ödenmek zorunda

TSS ile sigortalıya yatarak ve ayakta olmak üzere iki farklı teminat sunuluyor. Bu teminatların yanı sıra poliçeye ihtiyaca göre farklı teminatlar eklenebiliyor. Yatarak tedavi teminatı ile cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, küçük müdahale giderleri, acil sağlık durum giderleri, standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi gideri sınırsız ve yüzde 100 olarak karşılanıyor. Ayakta tedavi teminatı ile de doktor muayene, laboratuar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi giderleri ve rehabilitasyon giderleri yılda belirli vakayla sınırlı olmak üzere yüzde 100 karşılanıyor. Hasta katılım paylan, özel sigorta şirketleri tarafından teminat konusu yapılamayacağından sigorta kapsamı dışında tutuluyor. Hasta, özel hastane girişte katılım payı olarak sadece 12 TL ödemede bulunuyor.

Ömür boyu yenileme garantisinin avantajları

Belli bir yaşın altında ve kesintisiz üç yıldır aynı sigorta şirketinden sigortalıysanız sağlık durumunuz değerlendirildikten sonra, ömür boyu yenileme garantisine otomatik olarak hak kazanıyorsunuz.

Sigorta şirketinden ömür boyu yenileme garantisi almışsanız, ağır bir rahatsızlık geçirmeniz halinde sigorta yenileme evrenizde priminiz yükselmiyor. Ya da o yıl sağlık sigortasını çok fazla kullandıysanız sigorta şirketi aşırı kullanım sebebi ile ek prim uygulayamıyor. “Yenileme Garantisi” kavramını iyi araştırmak gerekiyor.

Şirketin anlaşmalı hastane ağı önemli

Tüketicilerin bu ürünleri alırken beklentilerini doğru konumlandırmaları ve TSS’nin sigortasının her şeyi kapsamadığına dikkat etmeleri gerekiyor. TSS’nin belli sınırları ve limitleri bulunuyor. Tüketicinin piyasada mevcut ürünlerin fiyatlarını karşılaştırırken ürünlerin hangi teminatları sunduğunu da iyi araştırması gerekiyor.

Sigortalanma aşamasında satın almak istenen ürünün Türkiye genelinde kaç hastanede geçerli olduğuna ve özellikle tercih edilen hastanelerin üründe yer alıp almadığına dikkat etmekte fayda görülüyor.

Ürün seçimi yaparken ayakta tedavi teminatının yeterli limit veya adette olmasına da önem göstermek gerekiyor. Alım gücüne göre en geniş teminat paketine sahip olmak, ihtiyaç varsa poliçeye teminat ekletmek avantaj olarak görülüyor.

Şirketlerin tamamlayıcı sağlık ürünleri

■ Axa Sigorta: Axa Sağlığım Tamam

■ Demir Hayat Sigorta: Farkı Bizdenfer

■ Ergo Sigorta: Yüzde 100 Sağlık

■ Eureko Sigorta: Farkı Eureko’dan

■ Güneş Sigorta: Güneşim Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

■ Halk Sigorta: SigorTAM

■ Mapfre Sigorta: Fark Yok

■ Ray Sigorta: Tamamlayan Sigorta

■ Sompo Japan Sigorta: Önce Sağlık

Poliçeye ‘Diş Koruma Paketi eklenebiliyor

Güneş Sigorta Sağlık Sigortaları Grup Müdürü Elvan Atalfty: Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı TC vatandaşları ile yabancılar tamamlayıcı sağlık poliçemizi satın alabiliyor. İşverenler çalışanları için Grup Poliçesi kapsamında bu ürünlerden yaptırabiliyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçemizde, yılda 8 kez ayakta tedavi planı ve anlaşmalı sağlık kurumlarımızda limitsiz yatarak tedavi planı sunuyoruz. İstenirse sadece yatarak tedavi teminatı da verebiliyoruz. Bunun dışında poliçe ile birlikte Diş Koruma Paketi teminatı ile sigortalılarımızın diş taşı temizliği ve diş hekimi muayenesi ile gerekirse preapikal diş röntgeni işlemlerini hediye ediyoruz. Yurt genelinde sunduğumuz Güneşim Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın anlaşmalı sağlık kurum ağı tüm illere yayılmış durumda olacak. Kurumların her branşta SGK ile anlaşması olmasını ve direkt ödeme onayı verebileceğimiz kurumlar olmasını tercih ediyoruz. Henüz 330 civarı anlaşmalı kurumumuz bulunuyor. Başlangıçta zincir hastanelerle anlaşmalar yaptık. Tek anlaşma ile birçok il ve şubeyi sağlık kurum ağımıza eklemiş olduk. Sigortalılarımızın ve satış kanallarımızın önerdiği kurumlan dikkate alarak kurum ağımızı genişletmeye devam ediyoruz.

Aylık 14 TL primle Farkı Bizden koruması

Demir Hayat Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Hakan Tan: Farkı Bizden’e sahip olan sigortalılarımız, tercihlerine göre yatarak tedavi planı, yatarak ve ayakta tedavi planı ve ek olarak doğum teminatının da dahil edilebileceği yatarak ve ayakta tedavi planı olmak üzere 3 farklı sigorta plan seçebiliyor. İsteğe bağlı olarak alınabilen doğum teminatını 18-48 yaş arası kadınlar tercih edebiliyor. Normal doğum ve sezaryen doğum masrafları da ek bir ücret talep edilmeden bu paket ile karşılanıyor.

Hamilelik döneminde yapılan takipler ise ayakta tedavi kapsamında değerlendiriliyor. İstanbul’da 100’ün üzerinde, tüm Türkiye genelinde 300‘ün üzerinde anlaşmalı hastane ve tıp merkezi sigortalılarımızın hizmetinde bulunuyor. Farkı Bizden’i diğer tamamlayıcı sağlık sigortalarından ayıran en önemli özellik ise sigortalımızın SGK’sının geçtiği ama Demir Hayat ile anlaşmalı olmayan bir sağlık kuruluşuna gitmesi halinde bile maksimum Sağlık Uygulama Tebliği [SUT] tarifesinin 1,5 katına kadar sigortalıya elden ödeme yapılabilmesidir. Bunun için sigortalımızın SGK’sını kullanmış ve tedavi faturası ile birlikte yapılan tedavi işlemlerinin detaylı SUT kodlarını bize iletmiş olması yeterli. Primler, sigortalanacak kişinin yaşına göre farklılık gösteriyor. Örnek vermek gerekirse 31-35 yaşları arasında bir kişi, Farkı Bizden poliçesine aylık 14 TL’den başlayan primlerle sahip olabiliyor.

65 ilde 450 anlaşmalı hastane ağına sahibiz

Axa Sigorta Sağlık Departmanı Müdürü Korhan Kömuksu: Özel sağlık sigortası bugüne kadar bireysel müşteri bazında sadece orta ve üst segment gelir seviyesi kişilerin alabileceği bir ürün olarak sınırlı sayıda satılabildi. Şu an sektörümüzde toplam 1 milyondan az bireysel sağlık sigortası sahibi var. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 1.5’i civarına denk geliyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ise 40 yaşın altında özel sağlık sigortası primlerinin dörtte biri ile altıda biri kadar uygun fiyatlara satılabiliyor. Örneğin özel sağlık sigortasında 3 bin ila 3 bin 500 TL olan bir prim tamamlayıc sağlık sigortasında 500-700 TL olabiliyor. İstanbul dışına çıkıldığında tamamlayıcı sağlık sigortası primleri 400 TL

civarına iniyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi kişiler hastaneye gittiklerinde, devletin zorunlu katkı payı olarak talep ettiği 12 TL’lik ücret dışında herhangi bir şey ödemiyor. Her tüketicinin öncelikle almak istediği ürünün fiyatına yoğunlaşması son derece normaldir. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasında ürün satın alırken jü dikkat edilmesi gereken önemli faktör, ürünün geçerli olduğu hastane ağıdır. Axa Sigorta olarak 65 ilde 450 anlaşmalı kurum ile tamamlayıcı sağlık sigortası satan şirketler arasında en geniş anlaşmalı kurum ağına sahibiz. Ülkemizin 10 ilinde ise SGK ile anlaşması olan özel hastane yok. Kalan 6 ilde ise anlaşma yapmak için çalışmalarımız devam ediyor.
Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.