Anasayfa / Sağlık Haberleri / Sağlık Yatırımlarında Türkiye Fırsatlarla Dolu

Sağlık Yatırımlarında Türkiye Fırsatlarla DoluDÜNYANIN EN BUYUK İLAÇ PAZARLARI ABD, AVRUPA VE JAPONYA’DA BÜYÜME HIZI YAVAŞLARKEN, TÜRKİYE’NİN DE ARALARINDA BULUNDUĞU GELİŞMEKTE OLAN PAZARLAR HALEN BELLİ BİR ÖLÇEKTE BÜYÜME POTANSİYELİNE SAHİP. BU DA YENİ YATIRIMLAR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA TÜRKİYE İÇİN BİR FIRSAT ORTAMININ VARLIĞINA İŞARET EDİYOR

Son yıllarda artan kişi başına gelir, sağlık konusunda bilinç düzeyinin yükselmesi, yaşlanmaya başlayan nüfusla birlikte artan kronik rahatsızlıklar, tedavi hizmetlerine erişimin ciddi ölçüde genişletilmesi ve yaygınlaştırılması gibi hususlar ilaç sektörünün önemli dinamikleri arasında yer alıyor. Türk ilaç sektörünün artan sağlık ihtiyaçlarına paralel olarak belirli bir ölçekte büyüme kaydettiğini ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi bir artış yaşandığını söyleyen Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Başkanı Güldem Berkman konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunuyor:

“Bu büyüme ağırlıklı olarak volüm bazında gerçekleşirken, değer bazında sektörün ciddi bir daralma yaşadığını da söylemek mümkün. Mevcut koşullar her ne kadar ciddi bir daralmayı işaret etse de, Türkiye’nin atılacak reform adımlarıyla mevcut potansiyelini özellikle’ilaç Ar-Ge’si alanında global ölçekte yatırımları çekecek şekilde değerlendirmek mümkün. Türkiye bölgesel bir merkez olma yolunda atacağı adımlarla yatırımcılar için de bir cazibe merkezi olma özelliğini koruyacak.”

SEKTÖR STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Çokuluslu ilaç şirketleri, komşumuz olan ülkelerdeki faaliyetlerini Türkiye üzerinden bağlantı kurarak geliştirmeyi tercih ediyor. Güldem Berkman, bu durnmun Türkiye için nasıl bir fırsat yaratacağı konusunda şunları söylüyor: “İlaç sektörü, dünyada yüksek katma değer yaratan, ulusal ve uluslararası rekabetin yoğun olduğu stratejik öneme sahip bir sektör. 2023 vizyonu çerçevesinde ülkemizin potansiyelini gerçekleştirmek için en önemli kaynağın tüm sektörlerde olduğu gibi ilaç sektöründe de yenilikçilik olduğuna inanıyoruz.Sağlıklı ve hızlı zayıflamak, sağlıklı doğal güzellik bakım listesi için tıklayınız.


Yenilikçiliği teşvik eden, şeffaf, öngörülebilir politikalar oluşturulursa ve sürdürülebilir bir sistem kurulması için yapısal reformlar gerçekleştirilirse, Türkiye yakın bir gelecekte ilaç sektörü için bölgesel bir üs haline gelebilecek potansiyele sahip. Nitekim bugün baktığımızda çok sayıda şirketin Türkiye’yi yönetim üssü konumuna getirdiğini görüyoruz. Türkiye’nin inovasyon kapasitesini artıracak reformlarla bilimsel altyapısını güçlendirmesi, araştırma kuruluşlarının altyapı ve kaynak imkanlarının geliştirilmesi, Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesi ve fikri mülkiyet haklarının etkin biçimde korunması ile bu alanda gerekli ortamın sağlanması önemli. Bu adımlar atıldıktan sonra Türkiye, global Ar-Ge yatırımları ve çalışmalarında ciddi bir atılım yapabilecek, önemli bir fark yaratabilecek. Türkiye’nin, bölgedeki lojistik, politik ve ekonomik üstünlükleri ile bölgesel lider kimliğini yatırımlarda da gerekli ivmeyi sağlayarak ciddi bir avantaja çevirmesi söz konusu olabilecek.”

TÜRKİYE’DE BÜYÜME POTANSİYELİ VAR

Günümüzde ilaç sektöründeki büyüme, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru kayıyor. Berkman, bu durumun Türkiye’deki sektörü nasıl etkileyeceği hakkmdaki görüşlerini şu şekilde aktarıyor: “Son yıllarda dünyanın en büyük ilaç pazarlan olan ABD, Avrupa ve Japonya’da büyüme hızı yavaşlarken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan pazarlar, artan yaşlanan nüfus ve kronik hastalıklar nedeniyle nispeten halen belli bir ölçekte büyüme potansiyeline sahip.

Bu da yeni yatırımlar söz konusu olduğunda Türkiye için bir fırsat ortamının varlığına işaret ediyor. Bu konuda AİFD olarak hazırladığımız “Vizyon 2023 Raporu’ ile Türkiye ilaç sektörü için ihracat odaklı 3 temel hedef belirledik: Bunlar, ‘Temel ve Klinik Araştırma Yetkinliği ile Hizmet İhracatı’, ‘Üretim Yetkinliği ile Ürün İhracatı’ ve Yönetim Merkezi Olma ve Hizmet İhracatı’ olarak ön plana çıkıyor. Bu başlıklarda özetlenebilecek mevcut fırsatların değerlendirmesinin, ülkemiz ekonomisi ve hastalarımızın yeni tedavilere erişimi için umut verici olacağını düşünüyorum.”
Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*