Anasayfa / Gereksiz Bilgiler / ROMEN RAKAMLARINI HESAPLAMADA NEDEN KULLANMIYORUZ?

ROMEN RAKAMLARINI HESAPLAMADA NEDEN KULLANMIYORUZ?ROMEN RAKAMLARINI HESAPLAMADA NEDEN KULLANMIYORUZ?

Zamanımızda, dünyanın büyük bir bölümünün ve bizim de kullandığımız rakam şekilleri, diğer ülkelerde ‘Arap rakamları’ diye bilinir. Aslında bu nitelendirme yanlıştır. Bu rakamların kökeni, yani ilk ortaya çıktığı yer Hindistan’dır ve buradan önce Arabistan’a, daha sonra islami kültür yayılımı ile birlikte Avrupa’ya geçmiştir. Avrupa’da Romen rakamlarından günümüz rakamlarına geçiş Ortaçağ’da olmuştur. O yıllarda Avrupa’da hesap işleriyle uğraşanlar Romen rakamlarını hemen terk etmediler. Daha ziyade toplama ve çıkarına işi yapan tüccarlara Romen rakamları daha pratik geliyordu. Örneğin 68’den 16’yı çıkarmak için 68, yani ‘LXVIII’ rakamından 16’yı ifade eden ‘XVI’ rakamlarını şilince geriye ‘LU’ yani 52 kalıyordu. Diğer bir örnek olarak 77 (LXXVII) sayısından 15’i (XV) çıkartalım. Yapılacak iş 77’nin içinden X ve V rakamlarını silmektir. Sonuç ‘LXII’ yani ‘62’dir.

Bu arada Romen rakamları nelerdir, bir görelim: I (1), II (2), III (3), IV (4), V (5), VI (6), VII (7), VIII (8), IX (9), X (10), XX (20), XXX (30), XL (40), L (50), LX (60), LXX (70), LXXX (80), XC (90), C (100), D (500), M (1000). Romen rakamları her bir sayının karşılığı olan harfler, büyükten küçüğe doğru ve soldan sağa yazılıp, bunların hepsi toplanarak bulunur. MDCLXVI sayısı neymiş bulalım: (M=l .000)+(D=500)+(C= 100)+(L=50)+(X= 10)+(V=5 )+(l= I) = 1966.Sağlıklı ve hızlı zayıflamak, sağlıklı doğal güzellik bakım listesi için tıklayınız.


Ancak günümüzde sistem tam böyle çalışmıyor, büyük rakamdan önce gelen daha küçük rakam büyükten çıkartılıyor. Örneğin 1X=(10-1)=9, bu şekilde 1999 sayısı olan MCMXCIX önce M+CM+XC+IX şeklinde yazılıp sonuç (1.000+900+90+9)= 1999 olarak bulunuyor. Bir başka uygulama da aynı harfi üç kereden fazla tekrar etmemek şeklinde. IHI yerine IV, XXXX yerine XL kullanılıyor. Ancak Romen rakamlarında M’den büyük harf olmadığından 1000’den sonra örneğin 4,000 MMMM şeklinde yazılabiliyor. Daha büyük sayılarda ise sayının kaç kere 10’un katı olduğunu ifade etmek için parantez işaretleri kullanılıyor.

Romen rakamlarında sayıdan önce ‘bir’ gelmesi sadece dört (IV) ve dokuzda (IX) vardır. Romen rakamlarında sıfır yoktur. Rakam gösterildiği işaret kadardır yani ‘X’ nerede olursa olsun ‘10’dur. Hâlbuki günümüz rakamlarında T tek başınayken ‘1’dir ama sağdan ikinci haneye geçince ‘10’ değerini, üçüncüye geçince ‘100’ değerini alır. Tüm bu nedenlerle günümüzün karmaşık işlemlerinde Romen rakamlarının kullanılmaları mümkün değildir. Sıfır sayısının katılmasıyla hiç rekabet güçleri kalmamıştır. Duvar saatlerinde dekoratif amaçlı kullanılmaları yanında pratik bir kullanım yerleri yoktur.

Günümüzde milyon, milyar derken, trilyonları hatta katrilyonları ifade eder hale geldik. İleriki yıllara hazırlık amacıyla milyondan başlayarak sonra gelen sayılara bir bakalım. Sayı isminin yanında parantez içindeki rakamlar o sayıda kaç tane sıfır olduğunu gösterir: Milyon(6), milyar(9), trilyon(12), katril-yon(15), kuintrilyon(18), sekstrilyon(21), septrilyon(24), oktril-yon(27), nanilyon(30), desilyon(33), andesilyon(36), dudesil-yon(39), tredesilyon(42), kattırdesilyon(45), kuindesilyon(48), seksdesilyon(51), septendesilyon(54), oktadesilyon(57), no-vemdesilyon(60), vijintilyon(63).
Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.