Koç’un hedefi, sağlık turizminin zirvesi

Sağlık Haberleri


Amerikan Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi ve Medamerikan Tıp Merkezi’ni bünyesinde bulunduran Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu: “Kanser, girişimsel kardiyoloji gibi birçok alanda Kuzey Amerika’nın standartlarını yakaladık. Hedefimiz uluslararası hasta turizmi sağlayan lider marka konumunda olmak.

VKV Sağlık Kuruiuşiarı Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu, “Şehir hastanelerinin Avrupa ve Amerika ile boy ölçüşecek düzeyde bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum” diyor.

VKV Sağlık Kuruluşları Genel Müdürü Dr. Erhan Bulutcu hedeflerinin, hastanın hastaneye gelmeden, evden çıkmadan proaktif olarak takip edilmesi olduğunu kaydediyor.

Geçtiğimiz yıl haç hastaya sağlık hizmeti sundunuz?

Geçtiğimiz yıl Koç Üniversitesi Hastanesi, 7 bine yakını uluslararası hasta olmak üzere yaklaşık 9 bin 698 kişiye yatarak, 123 bin kişiye de ayakta tedavi hizmeti verdi.

2016 yılı hasta sayımız ile karşılaştırdığımızda yüzde 93 gibi bir artış olduğunu görüyoruz. Amerikan Hastanesi ise 14 bin 426 kişiye yatarak, 132 bin 550 kişiye de ayakta tedavi hizmeti verdi. Hastanelerimizde hastalara yarar sağlamayan sağlık harcamalarının azaltıldığı, hastanın sistemin merkezinde yer alacağı ve tüm süreçlere dahil edileceği bir sistem kullanıyoruz. Geçen yıl itibarıyla hayata geçirilen “Service Line” sistemi hastaların en büyük ayrıcalığı. Hasta bakım sürecinde zaman zaman kopukluğa yol açan dikey odaklı geleneksel organizasyon yapısına alternatif olarak, “Service Line” sistemi hastaların hastaneye girişinden çıkışına kadar rahat ve akıcı bir hizmet almasını sağlayabilecek. Amacımız, hastanın tedavi süreçlerine katılımını desteklerken hastayı sistemin merkezine koymak. Böylece rolleri ayrıntılı bir şekilde belirlenmiş sağlık çalışanları, hasta memnuniyetini artırıcı bir yapıyı oluşturarak sürdürülebilir hasta memnuniyeti sağlıyorlar.

Gündeminizde bu yıl hangi yatırımlar, ne gibi yenilikler var?

İstanbul dışında yeni lokasyonlara vizyonumuzu, değerlerimizi, deneyimlerimizi ve iş modellerimizi taşımak gibi bir hedefimiz var. Bu yıl tamamlayıcı tıp üzerine de yatırımlarımız olacak. 2017 yılında “İyileştir Kendini” mottosuyla hastalarımızın yanı sıra çalışanlarımızın fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlıklarına katkıda bulunacak nitelikteki bütünsel yaklaşımları benimseyen Code Lotus projesini başlattık. Code Lotus’ta Cleveland Clinic, MD Anderson gibi alanında lider pek çok hastanede de örnekleri olduğu gibi, tamamlayıcı tıp ile hem yoğun stres altındaki çalışanlarımıza hem de hastalara yönelik tasarlanmış programlar sunuyoruz. Homeopati, biofeedback, kayropraktik, müzik-terapi, dans-terapi, sanat-terapi, ayurvedik danışmanlık, akupunktur, yoga ve meditasyon bu programlardan birkaçı.

Code Lotus son derece önemsediğimiz, tıbbi iyileşmeye destek olacak şekilde tasarlanmış, tedaviye bütüncül yaklaşım getiren bir proje.

“1070’TEH GÜNÜMÜZE ORTALAMA YASAM SÛRESİ 10 YIL ARTMIŞ BURUMDA. İNSANLAR İLERİ YASTA RAKIMA MUHTAÇ OLMAMAK. FİZİKSEL VE RUHSAL ACIDAN ZİNDE BİR YASLILIK GEÇİRMEK İÇİN GİDEREK DAHA FAZLA ÇABALAYACAK. SAĞLIK HİZMETLERİ ‘SAĞLIKLI YASLANMA’ KONSEPTİNE DOĞRU KAYACAK”Sağlıklı ve hızlı zayıflamak, sağlıklı doğal güzellik bakım listesi için tıklayınız.


Önümüzdeki dönemde sağlık hizmetlerinin ne yönde değişmesini, hangi alanların öne çıkmasını bekliyorsunuz?

1970’ten günümüze ortalama yaşam süresi 10 yıl artmış durumda. İnsanlar ileri yaşta bakıma muhtaç olmamak, fiziksel ve ruhsal açıdan zinde bir yaşlılık geçirmek için giderek daha fazla çabalayacaklar. Bu bağlamda ülkemizdeki sağlık hizmetlerinin de “sağlıklı yaşlanma” konseptine doğru kayacağı öngörüsündeyim. Kurum olarak dijital dönüşüme son derece önem veriyoruz. Koç Healthcare mobil uygulamasıyla hastalarımız radyoloji, patoloji ve laboratuvar sonuçlarına ve arşivlerine dilediği zaman ulaşabiliyor, sonuçları çıkar çıkmaz anlık bildirimle haberdar olabiliyor, ayrıca tüm ameliyat raporlarına ulaşabiliyor, sağlık personeliyle mesajlaşabiliyor, tek tuşla çağrı merkezimize bağlanabiliyor. Hedefimiz hastanın hastaneye gelmeden, evden çıkmadan proaktif olarak takip edilmesi, hastalığa bağlı komplikasyon gelişmeden erken tanı konabilmesi ve bu yolla hastanedeki maliyetlerin ve yükün azaltılması.

Örnek verecek olursak, bir sağlık personelinin diyabet hastasını evden düzenli olarak takip etmesi sonucu, diyabetin birçok komplikasyonu gelişmeden müdahale edilebilir.

Bu bağlamda sağlık hizmetlerinin geleceğinde dijital dönüşüm kaçınılmaz.

Sağlık ekonomisinin önümüzdeki dönemde izleyeceği seyre ilişkin görüşlerinizi, öngörülerinizi, beklentilerinizi öğrenebilir miyiz? Günümüzde insanların sağlıklarına verdiği önemin gittikçe artmasındaki en önemli etken elbette ki, bilgiye erişimin kolaylaşması ve kişilerin kendi sağlığı hakkında bilinçlerinin artması. Hem aile bütçesinden hem de devlet bütçesinden sağlığa ayrılan payın artışının altında bu sebep yatıyor.

En büyük temennimiz artan bu payın, hastalık süreci için değil, sağlıklı olma halinin sürdürülmesi için harcanması. Yani kişilerin, sağlık taramalarını zamanında yaptırması ve oluşabilecek hastalıkları önceden/erken tanıda yakalayabilmek için bu paranın harcanması. Sağlık ekonomisinin geleceği hastalıkların fiziksel tedavisinin ötesinde kapsamlı bir iyileşme süreci için zihinsel ve ruhsal olarak iyileşmeye doğru evriliyor. Dolayısıyla tamamlayıcı tıbbın önemi giderek artıyor. Biz de bu öngörüden yola çıkarak özellikle Code Lotus’la birlikte bu bilinçten yola çıkarak öncü rol oynamaya devam ediyoruz.

Sağlık turizminden pay alıyor musunuz? Bu konudaki hedefleriniz neler?

Koç Üniversitesi Hastanesi’nin bir eğitim ve araştırma hastanesi olarak bölgedeki referans merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyebiliriz. Balkanlar ve Ortadoğu’nun ötesine uzanan bir hasta profilimiz bulunuyor. Özellikle kendi ülkelerinde tedavisi olmayan hastalıklar için yabancı uyruklu hastalar bizi tercih ediyorlar. En son teknoloji ile donatılmış hastanemizin yanı sıra deneyimli ekibimizin de bu başarıda katkısı çok büyük. Kanser (Onkoloji), erişkin ve pediatrik transplantasyon (karaciğer, böbrek ve kemik iliği), nörolojik bilimler, kas-iskelet hastalıklarında, ileri düzey girişi m sel gastroenterolojide ve girişimsel kardiyolojide, Kuzey Amerika’nın standartlarını yakaladık. Hedefimiz uluslararası hasta turizmi sağlayan lider marka konumunda olmak.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.