Kanserde Vücut Dışı Etmenler Ağır Basıyor

Sağlık ve Hastalık Bilgileri


Kanser hepimizi korkutan bir hastalık. Kansere yakalanma riski konusundaki belirsizlik bunun en önemli nedenlerinden biri. Kanser riski konusunda tek başına genetik yapı ya da yaşam tarzı belirleyici olmadığı için kafamız bu konuda hep karışık ve sağlıklı tercihler yapmaya çalışsak bile hep biraz endişeliyiz.

İşte geçen ay Natureda yayımlanan bir araştırmanın sonuçları bu konuya biraz netlik kazandırdı. Stony Brook Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışma, kansere yakalanma riski konusunda çevresel etmenlerin ve yaşam tarzının görece daha belirleyici olduğunu yönünde nicel kanıtlar sunuyor.

Kanserde Vücut Dışı Etmenler

Geçen yılın Ocak ayında Science’ta yayımlanan, kanser riski konusundaki çeşitliliğin büyük ölçüde genetik yapıya dolayısıyla şansa bağlı olduğu sonucuna varılan başka bir çalışmadan esinlenen araştırmacılar, dört ayrı analitik yaklaşımdan yararlanarak bu konuda alternatif bir analiz ortaya koydu.Sağlıklı ve hızlı zayıflamak, sağlıklı doğal güzellik bakım listesi için tıklayınız.


Araştırmacılar önce yaşam boyu kansere yakalanma riskinin dış etmenlere bağlı olduğunu gösteren epidemiyolojik verileri inceledi. Örneğin kanserin daha az görüldüğü ülkelerden daha çok görüldüğü ülkelere göç eden insanlarda kanser vakası görülme oranı zamanla yerleştikleri ülkedeki oranlara yaklaşıyor. Araştırmacılar daha sonra çeşitli kanserlerdeki mutasyon “imza” larını, yani mutasyona neden olan farklı süreçlerin kanserli hücrelerde bıraktığı genetik izleri inceledi ve bu mutasyonların büyük çoğunluğunun dış etmenlere bağlı olarak oluştuğunu keşfetti. Ayrıca SEER (Surveillance, Epi-demiology and End Results) adlı araştırma programında elde edilen, pek çok kanserin görülme oranının artmakta olduğuna ilişkin verileri kullanarak dış etmenlerin bu kanserlerin oluşmasında daha etkili olduğu sonucuna vardılar. Araştırmacılar son olarak bir bilgisayar modeli yardımıyla vücut içi etmenlerin kanser gelişimine etkisini inceledi. Araştırmacılar kanserlerdeki bilinen gen mutasyonlarını ve vücut içi mutasyon oranları söz konusu olduğunda bunların ortaya çıkma olasılıklarını değerlendirdi. Sonuçta vücut içi etmenlerin yaptığı katkının gözlemlenen kanser risklerinin oluşması için yeterli olmadığı sonucuna vardılar.

Araştırmanın lideri Dr. Yusuf Hannun, bu araştırmanın vücut içi ve vücut dışı etmenlerden kaynaklı yaşam boyu kanser risklerinin nicel olarak anlaşılması için bir çerçeve sunduğunu, bunun da kanser önleme çalışmaları, araştırmalar ve halk sağlığına yönelik stratejiler geliştirilmesi açısından önemli olduğunu belirtiyor.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.